Verstilling

Een vloed van hoge golven
geeft zich vol overgave over
aan de schuimende branding op het strand.

Een intense stroom van mijn verlangens
verstilt in de branding van mijn hart.

In deze verstilling
ontmoet de meeuw in zweefvlucht de zee
kust de liefde innig mijn bruisend gemoed.

<< terug voor beelddicht klik hier >>