Hermes

Op de Dood

Kan dood slaap zijn,
als leven dromen is
en het geluk vervliet als ijdele schijn?
De korte vreugde laat ons geen heugenis
en toch lijkt sterven ons de diepste pijn.

Vreemd is het, dat de mens op aarde zwerft
en leeft in weedom,
maar geen uur verzaakt
zijn doornig pad; en dat zijn blik hier derft
het zicht op streken waar hij straks ontwaakt.

(John Keats | Vertaling Bert Voeten)

For original version english version: Click here...

On death

Can death be sleep,
when life is but a dream,
and scenes of bliss pass as a phantom by?
The transient pleasures as a vision seem,
and yet we think the greatest pain's to die.

How strange it is that man on earth should roam,
and lead a life of woe, but not forsake
his rugged path; nor dare he view alone
his future doom which is but to awake.

(Gedichten, samenst. Léon Stapper, Baarn, Ambo, 1991)

Hermes