Rabindranath Tagore

Zoals de ontmoeting van de zeemeeuwen
met de golven,
ontmoeten wij elkander en komen naderbij.
De meeuwen vliegen weg,
de golven rollen heen en wij gaan uiteen. golven