‘Ik heb de stilte in haar eenvoud nooit vernomen.
 Ik zong teveel liederen van verlangen om een stil moment.
 Maar in dit verstilde landschap
 met wolken, gras en een tochtsloot,
 ademt zij met een westenwind, streelt mijn huid,
 legt mijn wanhopig denken het zwijgen op
man
 en noemt zich bij name in het lispelen van de bladeren.’

Kees Alderliesten

De ‘jas van het refrein’

De stadsdichter, hij is niet meer….
Niet al te grote krant heeft ‘t me verteld
toen hij zijn val in duisternis voltooide
en niet meer opstond in de stof

De scherpe tong des mensen oordeel stelt
dat Kees als dorpsgek steeds zijn leventje vergooide.
Maar ook aanbeden werd door een publiek
dat ademloos stil aan lippen hing van hem
de troubadour die met sonore stem
zijn odes opdroeg
aan een diep doorleefde eenzaamheid.

In sobere woning schreef hij ’s nachts gedichten:
‘Beton, gestort tussen ’t oneindig en het nu’.
Getrokken werd het innerlijk zintuig van mijn hart
naar de weerspiegeling, die in fragiel fragment
toonde dolende ziel, reizend in nacht zo zwart.
Iets in mij werd geraakt, vibreerde een moment
toen ik zijn woorden vol van heimwee las:

‘Ergens is er nog een spoor van licht….
 Een spel, dat goden spelen met het gemoed
 van de enkeling, die komt aan verlaten stranden
 waar de zee hem zijn onmacht beseffen doet
 Die ster in de nacht
 en weer dat lied, dat niemand wil zingen
 omdat in het refrein steeds een sterven wacht,
 dat jubelend in de vroege ochtend begint…..’

Dat pelgrimslied van innig diep verlangen
in overgave zingen, in een hart zo puur,
dat is juichend Pad gaan.
Die ‘betonnen muur’,
cocon van het bestaan,
gestort tussen die Ster en ‘t luchtkasteel van waan,
af laten breken tot de transparante leegte
van dienstbaarheid, vervuld door ‘t oneindig Nu.
Het sterven van ‘de jas, refrein van wederkeren’
bij glorend morgenrood, dat is transfigureren.
Schaduw van steen, in vurig lichtkleed ondergaand.

K. Schulz, 2010


Ingezonden gedichten

Gedichten of film ingezonden door derden. Sommige gedichten zijn gevisualiseerd in een beeldgedicht.
U kunt uw creaties toezenden via het contactformulier.
Terug naar ingezonden.