Bloesems van Wijsheid

K.Glener

"Ik heb mijn rusteloze geest tot stilte gebracht
en mijn hart straalt,
want in een andere staat van zijn
heb ik aan gene zijde
van die andere staat van zijn geschouwd”,
zong Kabir,
de ongeletterde soefi-mysticus
die de sluiers van de waan heeft doorgrond
Bloesems van Wijsheid